PSZ Wantij wederom goedgekeurd door de GGD

 GGD controleert kinderopvang en peuterspeelzalen

Voordat een organisatie ingeschreven wordt in het Landelijk Register Kinderopvang enPeuterspeelzalen (LRKP), komt er een GGD-inspecteur langs. Hij controleert, de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen, hoe met kinderen wordt omgegaan en het pedagogisch beleidsplan, de werkwijze van de medewerkers, of de beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)hebben.

Op deze website vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voorbuitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

NB: De peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen hebben géén registratienummer. Gebruik van een peuterspeelzaal geeft nooit rechtop een kinderopvangtoeslag. Een registratienummer (bedoeld voor het aanvragenvan een toeslag) is bij peuterspeelzalen dan ook overbodig.

Gegevens zoals PSZ Wantij geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang:

't WANTIJ (Peuterspeelzaal) Binnenweg 15, 9164JA BUREN FR

Houder/eigenaar: 't WANTIJ Huidige status: Geregistreerd

Voorschoolse educatie: Nee

4-ogen principe

PSZ Wantij past het vier ogenprincipe toe. Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal 2 volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op de kinderen. de branche organisatie kinderopvang heeft samen met Boink een brochure uitgegeven ove het 4-ogenprincipe in de praktijk. Deze brochure dient als achtergrondinformatie in ons beleid, u kunt deze brochure downloaden op www.boink.info

Deel deze pagina