Welkom op peuterspeelzaal Wantij.

Peuterleidsters Rina, Carmen en Marianne verwelkomen kinderen vanaf 2 tot 4 jaar op de peuterspeelzaal. Vaak mogen ze voor die datum al een paar keer komen wennen.  Er worden per groep maximaal 16 kinderen toegelaten.

Vanaf augustus 2020 zijn we gestart met 2 groepen ééntje op de maandag-woensdag hier zijn alleen peuters aanwezig  en op dinsdag-donderdag is het een gecombineerde groep met dagopvang, hier is staat een extra leidster op de groep erbij die zich bezig houdt met de dagopvang kindertjes.

Wat leert je kind?

Kinderen vinden het leuk om naar de speelzaal te gaan. Hun ontwikkeling wordt spelenderwijs bevorderd. Peuters leren samen spelen, rekening houden met andere kinderen, op de beurt wachten en eerlijk delen. Ze leren beter taal begrijpen en spreken, praten in een groep en vragen stellen.

Vast ritme

Op de peuterspeelzaal wordt een vast ritme gehanteerd op alle 4 de morgens. Dit geeft de peuters een veilig gevoel.

  • Vrij spelen: de peuters bouwen, spelen in de poppenhoek of in de garage, ze doen een spelletje of maken een puzzel.
  • Kringactiviteit: er wordt een verhaal voorgelezen, gezongen en de kinderen kunnen iets vertellen over hun belevenissen.
  • Gezamenlijk eten en drinken: hiervoor nemen de kinderen hun eigen tasje mee met fruit en een beker drinken.
  • Knutselactiviteit: en er wordt naar hartenlust getekend, gekleurd en geverfd en geplakt.
  • Als het weer het toelaat kunnen de kinderen buiten spelen.

Je kind went aan dit ritme. De stap naar groep 1 is dan gemakkelijker.

Deel deze pagina