Informatiefolder kinderopvang en buitenschoolse opvang  ‘t Wantij


Kinderopvang ‘t Wantij is een zelfstandige opvang, waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. Wij bieden een gezellige kinderopvang aan met een open sfeer waar met ieder kind op zijn/haar eigen niveau en behoefte gewerkt wordt.

We bieden opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben een groepsruimte met verschillende hoeken: een poppenhoek, een blokkenhoek, babyhoek, een hoek met een grote garage met autootjes en een knutsel- en activiteitentafel. Verder is er een verschoonruimte en is er een aparte slaapkamer met bedjes voor kinderen die daar rustig kunnen slapen. Tevens is er buiten een grote speelplaats waar ze heerlijke kunnen spelen.

Ook bieden we opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de vorm van buitenschoolse opvang.

Kinderopvang ‘t Wantij staat voor kwalitatief goede opvang op Ameland. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde wijze opvang en verzorging aan uw kind(eren) te bieden.

OPENINGSTIJDEN:
We zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. Er is een mogelijkheid om een hele dag af te nemen maar ook een dagdeel. Een ochtend is van 07.30 tot 13.30 uur en de middag is van 12.30 tot 18.30 uur.

HALEN EN BRENGEN:

Morgens  brengen tussen                07.30 en 09.00 uur

Morgens/middags  tussen              12.30 en 13.30 uur.

Middags tussen                                16.30 en 18.30 uur. 

FLEXIBILITEIT:
Het is mogelijk om af en toe een extra dag te komen of een opvang dag te ruilen. In overleg met de groepsleiding wordt gekeken of dit mogelijk is. Dit geeft veel ouders net die extra ruimte die soms nodig is. Zie de voorwaarden in onze huisregels. 

PEUTEROPVANG:

We hebben twee peutergroepen, de maandag/woensdaggroep (alleen peuters) en de dinsdag/donderdaggroep (geïntegreerd kinderopvang en peuteropvang). We zijn voor de peuteropvang geopend van 08.15 tot 12.15. Er is een mogelijkheid om verlengde opvang af te nemen: van 07.30 – 8.15 uur en/of 12.15 – 12.30 uur.

De peuters worden op vaste tijden gebracht en gehaald. Tussen 8.00 en 8.15 uur brengen en om 12.15 uur worden de kinderen weer opgehaald.

De peuters hoeven geen eten en drinken mee. Iedere ochtend zorgen we voor vers fruit en water.

BSO:
Naast de kinderopvang van 0 tot 4 jaar kunnen ook de schoolgaande kinderen bij ons terecht. We halen de kinderen van school met onze bakfiets. We zullen zoveel mogelijke streven om naar buiten te gaan met de BSO. De BSO-kinderen kunnen vanaf 12.00 uur bij ons terecht.

V.V.E. EN KIJK:

Binnen onze kinderopvang is Voor- en Vroegschoolse Educatie een vast onderwerp en ingeweven binnen het programma. Het is er op gericht om onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te verminderen. Wij observeren en  registreren de ontwikkeling van onze kinderen van 0-4 jaar met het ontwikkelingsmodel KIJK. Hierbij wordt het ontwikkelingsverloop in beeld gebracht en sowieso besproken tijdens de 10-minuten gesprekken. Deze gegevens worden aan de ouders meegegeven voor de basisschool. Zo krijgen we een mooie doorgaande leerlijn.

UK EN PUK:

In het kader van de VVE werken we met de “Uk en Puk methode’. Dit is een uniek totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen ontwikkelen kinderen zich beter en sneller. Uk en Puk is niet moeilijk maar wel doordacht. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Bij Uk en Puk draait het niet om lesjes geven en leren maar om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat kinderen het liefste doen!

JANTJE BETON:

Elk jaar wordt er in februari/maart een Jantje Betoncollecte gehouden. Ook ’t Wantij doet hier aan mee. We hebben een aantal collectebussen om in Buren te collecteren. Ieder jaar helpen een aantal ouders mee te collecteren waar we heel blij mee zijn. De helft van de opbrengst is voor ’t Wantij. We kunnen dankzij deze collecte leuke materialen aanschaffen.

EINDSCHOONMAAK:

In de laatste week voor de zomervakantie gaan we met zijn allen de peuterspeelzaal een grote schoonmaakbeurt geven. ’t Wantij draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Hierdoor hebben we een goed onderhouden locatie en draait alles naar behoren.

We vinden het heel fijn dat ouders een uurtje mee kunnen helpen!

KOSTEN:

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang hoeft u niet alles zelf te betalen. U heeft namelijk recht op kinderopvangtoeslag. Ook zelfstandige ondernemers hebben recht op de kinderopvangtoeslag.

Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Deze kunt u via de belastingdienst aanvragen. De belastingdienst bepaalt mede uw uiteindelijke opvangkosten. U kunt dit berekenen op www.toeslagen.nl van de belastingdienst.

Kinderopvang per uur                                    € 8.50                                 registratienummer: 838980867

BSO per uur                                                      € 7.89                                 registratienummer: 233991013

Maakt u geen gebruik van de kinderopvang of BSO maar heeft u tijdens de vakantie wel opvang nodig, dan kan dit mits er plaats is.

Vakantie opvang per uur € 9.50 Vakantieopvang wordt niet door een toeslag van de belastingdienst vergoed.

CORONA:

In verband met de corona-uitbraak hanteren we de volgende regels:

-         Halen/brengen: Ouders mogen niet meer binnenkomen. U wordt verzocht om aan te bellen, de leidsters nemen uw kind daar van uw over. Als u uw kind haalt belt u ook aan en een korte overdracht vindt bij de deur plaats. Hou afstand en wacht op elkaar!

-         Hulpouders: we werken zolang de coronamaatregelen duren niet meer met hulpouders bij de peuterspeelzaal.

-         Uitzonderingen: Intake, eerste keer bij de opvang, jarig.

Deze regels kunnen aangepast worden, mocht daar aanleiding voor zijn.

Informatie:

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Dorpshuis ’t Wantij           0519-543127

Mail:                                   kov@dorpshuiswantij.nl

Website:                             wwwdorpshuiswantij.nl

Deel deze pagina