Privacybeleid PSZ/KOV/BSO 

Zonder persoonlijke gegevens van ouders, kinderen en medewerkers kunnen we ons werk niet doen. Persoonlijke gegevens van mensen zijn privacygevoelig. Daarom;

  • Gaan we zorgvuldig om met persoonlijke gegevens
  • Zorgen we dat mensen weten wat er met hun gegevens gebeurt.
  • Hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht.
  • Overleggen wij altijd eerst met ouder of informatie gedeeld mag worden met derden, wanneer er een extern persoon deze gegevens nodig heeft.

Met deze privacyrichtlijnen voldoen we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De richtlijnen zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die binnen de organisatie worden verwerkt. Het gaat om geautomatiseerde (elektronische), deels geautomatiseerde en niet geautomatiseerde (papieren) bestanden. Het betreft hier de persoonsgegevens, d.w.z. de gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

Deel deze pagina