Dagindeling

De peuters bezoeken de peuterspeelzaal op vaste dagdelen. We proberen een vast dagritme aan te houden. Het is bedoeld als houvast en om voldoende tijd over te houden voor vrij spel en/of groepsactiviteiten. De vaste haal- en brengtijden zijn bedoeld voor de structuur en continuïteit van de groep.

De dagindeling van de groepen ziet er als volgt uit:

Vanaf 8.00 uur tot 8.15 uur worden de kinderen gebracht. Bij ieder peuterspeelzaalbezoek wordt een creatieve activiteit aangeboden. Ze kunnen vrij spelen tot het moment dat ze samen met de leidsters in een kring gaan zitten. Vaak wordt de groep in twee kringen verdeeld, iedere kring in een eigen lokaal. We zingen liedjes, doen een spelletje, een opzegversje en/of er wordt voorgelezen. Er wordt gezamenlijk fruit (wat ze zelf meegenomen hebben) gegeten en wat gedronken.

Als het weer het toelaat gaan de kinderen na de kring vaak lekker naar buiten om te spelen. Bij slecht weer mogen ze weer vrij spelen in de speelzaal en worden er andere activiteiten aangeboden. En om 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald door de ouders/verzorgers .

Deel deze pagina