Handdoeken protocol Peuterspeelzaal Wantij

Waarom dit protocol?

 Veel van de regels die gelden op onze peuterspeelzaal liggen schriftelijk eigenlijk niet vast. Daarom dit protocol om toch een inzicht te geven in wat wij doen om de hygiëne zo goed mogelijk te bewaken. We zorgen voor een hygiëne vanuit pedagogisch medewerksters zelf en we zorgen voor een zo goed mogelijke hygiëne bij de kinderen. Als er handen worden gewassen, gebeurd dit altijd met desinfecterende zeep en we drogen allemaal onze handen af met papier dat weggegooid wordt. Nooit worden er handen gewassen met een washand of afgedroogd met een handdoek. Niet van onze pedagogische medewerksters, maar ook niet van onze kinderen.

Gezichten en monden worden gereinigd met een lotiondoekje na bijvoorbeeld het eten.

 2. Verschoning of toiletgebruik Als een kind wordt verschoond wordt daarna altijd de verschoontafel gereinigd. Na een plasluier met allesreiniger en na een poepluier eerst met allesreiniger en daarna ook met 70% alcohol. Na een verschoning wassen onze pedagogisch medewerksters ook altijd hun handen met zeep. Luiers worden meteen weggegooid in onze speciale luieremmers, zodat kinderen er ook niet meer bij kunnen. Er wordt door de pedagogisch medewerksters goed in de gaten gehouden dat het verschoonkussen onmiddellijk wordt vervangen als dit beschadigd of kapot is. Bij gebruik van het potje wordt het potje daarna meteen goed gereinigd.

Als een kind wordt geholpen op het toilet wassen wij daarna ook altijd onze handen. Als een van onze pedagogisch medewerksters zelf gebruik maken van het toilet wassen zij ook altijd de handen. Er wordt op toegezien dat de kinderen geen speelgoed meenemen naar het toilet

3. Medische handelingen en geneesmiddelenverstrekking Zoals aangegeven in ons protocol: ‘Medische handelingen en geneesmiddelenverstrekking’ zullen handelingen nooit zomaar uitgevoerd worden en geneesmiddelen niet zomaar verstrekt. Hier hebben wij bepaalde regels voor. Natuurlijk kan het zich wel eens voordoen dat een kind luieruitslag heeft of valt, waardoor er een crème of zalf moet worden aangebracht. Of dat er temperatuur wordt gemeten als er een vermoeden is van koorts. In deze gevallen wassen onze pedagogisch medewerksters ook altijd vooraf en achteraf hun handen met zeep. Zalf of crème uit een tube kan met de hand worden aangebracht (dit hangt af van de plek) en zalf of crème uit een potje wordt met een doekje aangebracht. Dit doekje wordt na gebruik weggegooid en na aanbrengen niet meerdere malen in hetzelfde potje gestoken. Een thermometer wordt zorgvuldig met alcohol gereinigd. Zo nodig wordt de plek waar het kind ‘behandeld’ is ook goed gereinigd met alcohol. Dit in het geval van eventueel wondvocht, bloed of pus.

4. Ziekten Als een van onze pedagogische medewerksters ziek is komt zij niet naar de peuterspeelzaal. In ieder geval vinden wij het prettiger als iedereen kan werken met een volledige inzet. Als je ziek bent gaat dit niet. Maar ook in verband met de hygiëne en de overdracht van ziektekiemen willen wij dat als een van onze pedagogisch medewerksters ziek is, zij niet naar de peuterspeelzaal komt. Na het snuiten van een neus of niezen, wassen wij ook onze handen met zeep. Niezen wordt zoveel mogelijk in een papieren zakdoek gedaan die daarna wordt weggegooid, lukt dit niet, dan wordt dit in de arm gedaan in plaats van in de hand.

5. Schoonmaken Om alles in alle ruimtes zo schoon mogelijk te houden maken wij dagelijks na de peutergroep de ruimten schoon. En jaarlijks wordt er een grote schoonmaak

Nadat wij vuilnisbakken verschonen wassen wij ook altijd onze handen.

B Kinderen

1.Eten

1.1.Voor het eten: Voordat de kinderen hun fruithapje gaan eten, wassen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker in (verband met zeep, schoonspoelen en afdrogen) altijd goed hun handen. Of er met de handen wordt gegeten maakt dan niet uit

1.2. Tijdens het eten: Kinderen hebben altijd hun eigen fruithapje of iets anders lekkers mee.

2. Verschoning of toilet

Kinderen worden altijd op een schone verschoontafel verschoond.

Als kinderen na een verschoning aan tafel gaan om te eten of aan een luier, afvalbak of iets anders hebben gezeten dan worden de handen gewassen. Als de kinderen naar het toilet zijn geweest worden ook altijd de handen gewassen.

3. Ziekten

Ziekte staat alles met betrekking tot ziekte bij kinderen. Kinderen worden geleerd na het niezen of hoesten in hun hand, de handen te wassen, een hand voor de mond te houden en evt. een zakdoek te gebruiken. Ook worden ze erop gewezen niet op elkaar te hoesten of te niezen. Kinderen met snotneuzen wordt geleerd regelmatig hun neus te snuiten Ze worden hier ook bij geholpen. Maar er wordt zoveel mogelijk toegestuurd om deze zelfstandigheid. ( Dit geldt vooral vanaf een jaar of 2,5) Net zoals bij het handen wassen wordt hier altijd papier gebruikt in verband met de hygiëne. Kinderen met koorstuitslag of krentenbaard worden in de gaten gehouden met betrekking tot het knuffelen en kussen van andere. Dit is niet gewenst in verband met besmetting. Eventuele uitwerpselen van ongedierte worden onmiddellijk verwijderd en de plek wordt schoongemaakt. Kinderen kunnen in principe niet gekrabd of gebeten worden door dieren, aangezien er geen dieren aanwezig zijn of meegenomen mogen worden naar de peuterspeelzaal. Altijd blijft er de mogelijkheid bestaan dat een kind toch gebeten of gekrabd wordt, (voorbijkomende kat, of wesp). Er worden zoveel mogelijk maatregelen genomen om de mogelijkheden te verkleinen en de pedagogische medewerksters zien er zo goed als mogelijk op toe dat dit niet gebeurt.

Deel deze pagina